Zending & evangelisatie

Als gemeente proberen we invulling te geven aan de opdracht die Jezus Christus ons gegeven heeft in Mattheüs:

"Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen." (Mattheüs 28:19)

Dit werk wordt vanuit onze gemeente gecoördineerd door de werkgroep Zending & Evangelisatie. De werkgroep vraagt met regelmaat in het bijzonder aandacht voor de onderstaande zaken.

Stimuleren van gebed

Vanuit de werkgroep willen we graag initiatieven ondersteunen om te komen tot een krachtig gebedsleven.

Gebed en ondersteuning van de lijdende kerk

Graag willen we gehoor geven aan de oproep van Christus om te blijven bidden voor de lijdende kerk in deze wereld. Vanuit de werkgroep ondersteunen we in de gemeente de Zondag van de Lijdende Kerk alsmede de Nacht van Gebed.

Daarnaast ondersteunen we vanuit de gemeente nog verschillende andere initiatieven waar mogelijk.