Activiteiten

Als gemeente willen we betrokken zijn bij elkaar. Daarom hebben we naast onze zondagse samenkomst ook enkele doordeweekse bijeenkomsten voor diverse doelgroepen.

Lokaal kringwerk

Naast de zondagse samenkomsten komen we doordeweeks in vier kleinere groepjes samen: de Bijbelstudiekringen. Deze bijeenkomsten worden meestal ’s avonds bij gemeenteleden thuis gehouden. Elke kring heeft een eigen karakter en een eigen invulling.

Naast gezamenlijke bijbelstudie, zang en gebed is de kring bij uitstek de plaats waar lief en leed met elkaar gedeeld kunnen worden. Doordat we elkaar goed leren kennen is de Bijbelkring een veilige omgeving waar dit goed kan.

Extra informatie over de kringen kun je krijgen door een vraag te stellen via het contactformulier op deze website. Je kunt natuurlijk ook altijd iemand na een samenkomst op zondag aanspreken. We beantwoorden graag je vragen.

Moedergroep

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan onze maandelijkse moedergroep. Een gelegenheid waar we ons buigen over thema's rondom opvoeding en ouderschap, gezien door een Bijbelse lens.

Het is een ochtend die niet alleen in het teken staat van verdieping en reflectie, maar ook van het vinden van onderlinge verbondenheid. In deze sessies wisselen we ervaringen uit en bieden we elkaar steun in de prachtige, doch uitdagende reis van het moederschap. De bijeenkomsten zijn bedoeld om te voorzien in een behoefte aan gemeenschap en ondersteuning, terwijl we samen groeien in wijsheid en kennis.

Bijbel/creatieve samenkomst “Hart en Hand”

Tweemaal per maand wordt er een gezellige morgen georganiseerd waarbij naast bijbelstudie ook de mooiste creaties gemaakt worden onder het genot van koffie & koek. Hart en Hand wordt niet alleen vanuit onze gemeente georganiseerd, maar is een interkerkelijke vrouwenochtend.

De vrouwenochtend is vanaf september tot en met mei elke 2e en 4e donderdag van de maand. We beginnen dan om 10:00 uur tot ongeveer 11:30 uur. We komen samen in: De Mulderschuur, Roskammersteeg 5 in Lunteren.

Je bent van harte welkom om eens te komen kijken in Lunteren. Wil je eerst nog wat meer informatie, voel je dan vrij een e-mail te sturen via de site of je vraag te stellen op het contactformulier.

Jeugdwerk

We vinden het belangrijk om goed aan te sluiten bij wat onze jeugd bezig houdt. We realiseren ons dat het voor sommige jongeren op diverse terreinen een lastige periode is. Zo zijn ze bezig om hun mening te vormen. Vragen als: Wie ben ik? Wat geloof ik? Wat voel ik? Wat vinden anderen ervan dat ik geloof? kunnen vragen zijn waar een tiener op de middelbare school mee zit. Bijbelse overtuigingen moeten vaak nog groeien. En dat in een maatschappij waarin dit steeds minder vanzelfsprekend is en kritisch benaderd wordt.

Voor de tieners is er iedere drie weken, op vrijdagavond jeugdclub. Waarin we een actueel thema behandelen of dieper op geloofsvragen ingaan. Eerst samen eten en ontspannen, daarna de diepte in met Bijbelstudie en elkaar hierop bevragen. Durven moeilijke vragen te stellen, te discussiëren, samen bidden. En zo Jezus en elkaar beter leren kennen.

We vinden het belangrijk om elkaar echt te ontmoeten, samen te zijn en te leren wat God van ons vraagt en op die manier te groeien in ons geloof.

Dus wil jij meer weten over het geloof en verder groeien in een levende relatie met Jezus dan ben je van harte uitgenodigd om hier meer over te leren. Elkaar ontmoeten, delen wat je bezig houdt, samen lachen tijdens het eten maar soms ook serieus aan de bak tijdens een studie, kom dan vooral bij ons langs of neem contact op.

Extra activiteiten

Naast de jeugdclubs hebben we eens in de aantal weken met eigen jeugd een preekbespreking op zondag en organiseren we één keer per jaar een jeugddienst.

Jeugdwerk... heel belangrijk dus! Want in deze fase van hun leven verandert er enorm veel! En daar wil onze jeugdleiding, naast de ouders, graag dichtbij zijn!

Jeugdgroep 17+

Voor de jongeren van 17 jaar en ouder bieden we een specifieke jeugdgroep aan. Deze groep combineert op een unieke wijze Bijbelstudie en hechte gemeenschap, met als hoofddoel het versterken van het geloof.

We begrijpen dat het soms een uitdaging kan zijn om als jongvolwassene je weg te vinden in een wereld vol vragen en onzekerheden. Daarom bieden we ruimte om samen te ontdekken en te leren hoe je vast kunt houden aan je geloof. We komen regelmatig samen, met de Bijbel als gids, waarin we diepgaande studies doen en open discussies voeren. Maar ook plezier en samenzijn staan centraal in deze bijeenkomsten.

Tijdens deze momenten moedigen we ook openhartige gesprekken aan over persoonlijke uitdagingen, twijfels en overwinningen in ons geloofsleven. Op deze manier leren we van elkaar en helpen we elkaar om sterk te staan in ons geloof. Dus als je 17 jaar of ouder bent en je wilt meer weten over het geloof, en je wilt groeien in een hechte relatie met Jezus en een gemeenschap van gelijkgestemden, dan nodigen we je van harte uit om je bij onze groep aan te sluiten. Neem gerust contact op of kom langs voor een kennismaking.

Naar behoefte: thema-avonden, pre-marriage course

Met regelmaat wordt er ook gekeken naar de behoeften voor verdieping op een bepaald thema binnen de gemeente. Dit kan zijn een lezingenserie over een Bijbelboek, een moedergroep, een thema-avond over een maatschappelijk onderwerp, voorbereiding op huwelijk. Een en ander afhankelijk van vraag en enthousiasme.