Welkom bij

Christengemeente Ede e.o.

We zijn een gemeente van ongeveer 160 mensen die op zondag samenkomt in het Kernhuis Veldhuizen te Ede om samen God te eren en elkaar te ontmoeten.

Een geestelijk thuis

Wij willen een geestelijk thuis zijn voor een ieder die ernaar verlangt Jezus Christus, de Zoon van God en onze Redder, beter te leren kennen.

Het woord ‘thuis’ is hierbij niet zomaar gekozen. Het is de bedoeling dat het bezoeken van de gemeente of andere samenkomsten ook voelt als een geestelijk thuis. Thuis bij je hemelse Vader, thuis bij je broeders en zusters. Een plek waar je je welkom voelt en samen God mag zoeken en eren en beter leren kennen. Een plek waar een luisterend oor is, waar je blijdschap en verdriet kunt delen. Een plek waar je je kunt geven en waar je gewaardeerd wordt.

Gedreven door het verlangen Christus te volgen, willen we ook voor u/jou van betekenis zijn.

Wat wij geloven

Het voert te ver om alles wat wij geloven uitgebreid te beschrijven. Daarom vind je hier de hoofdzaken van ons geloof.


Wat wij geloven

Onze visie

Waarom zou ik geloven?

Samenkomsten

Wil je weten hoe onze samenkomst er op zondag aan toe gaat? Hieronder vind je een korte beschrijving van de dienst.


Samenkomsten

Agenda

Kinderwerk

Bijzondere samenkomsten

Zending en evangelisatie

Hier een korte inleiding op het onderwerp zending en evangelisatie die lang genoeg is om de derde regel te bereiken.


Zending en evangelisatie

Zijn Woord centraal

Voor ons is het van groot belang dat elke zondag Gods Woord open gaat en dat we daaruit leren. Zijn woorden staan dan ook altijd centraal.

Daarnaast gedenken wij elke dienst het lijden en sterven van Jezus Christus door het Avondmaal.

Samenkomsten ➝

Onze visie

Met elkaar hebben we een doelstelling geformuleerd, zodat we altijd voor ogen houden waar we ons op richten.

Onze doelstelling luidt als volgt:

Door Gods Geest geleid streven wij naar bijbelgetrouw onderwijs, met als doel ieder gemeentelid – met zijn/haar gaven en talenten – te helpen ontwikkelen, waardoor we met elkaar een geestelijk gezonde, liefdevolle en trouwe gemeenschap vormen, opgemerkt door onze omgeving, tot eer van God.

Ons logo

Het logo van onze gemeente is afgeleid van een tekst uit de bijbel:

En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.

– Handelingen 2:42

Dit werd gezegd van de eerste christenen in de tijd van de apostelen. Deze kenmerken willen wij ook graag navolgen. Door ons logo worden we daar telkens weer aan herinnerd.

Een dienst bezoeken?

We willen u/jou graag ontmoeten en leren kennen.
U bent dan ook van harte welkom in onze samenkomsten!

Contact ➝