Samenkomsten

Wil je weten hoe onze samenkomst er op zondag aan toe gaat? Hieronder vind je een korte beschrijving van de dienst.

De dienst begint om 10 uur. Tot die tijd zoekt ieder een plaatsje en kan er gerust nog een praatje gemaakt worden. Rond 11:30 uur is de dienst afgelopen.

In onze samenkomst:

  • dragen we de dienst op aan onze Heere Jezus Christus in gebed.
  • hebben we een kindermoment, waarbij de kinderen tot 12 jaar naar voren komen, om iets met hen te delen en samen een aantal kinderliederen te zingen.
  • zingen we samen onder begeleiding van het muziekteam. Ons zangboek is gevarieerd samengesteld uit diverse andere liedbundels.
  • vieren we het Avondmaal waarbij we stilstaan bij het verlossingswerk van onze Heere Jezus Christus, toen Hij stierf aan het kruis. Deelname is vrij voor een ieder die ervoor gekozen heeft zijn leven te willen baseren op het verlossingswerk van Jezus.
  • is er Woordverkondiging, waarbij diverse sprekers, deels uit eigen gelederen, elkaar door het jaar heen afwisselen.
    Regelmatig is er voor de tieners na de woordverkondiging de gelegenheid hierover met een volwassene verder te praten: de preekbespreking.
  • is er een open gebed waar een ieder in stilte of hardop een gebed tot God mag uitspreken.

Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken en door te praten over de dienst of over wat ons verder bezig houdt. Hiervan wordt ruim gebruik gemaakt, waardoor de laatsten meestal tussen 12.30 uur en 13.00 uur naar huis gaan.