Ondersteuning en giften

De Christengemeente Ede heeft een officiële ANBI-status. De details van deze status vindt u hieronder.

RSIN: 8187.09.728
IBAN: NL20 RABO 0305 5418 38 (t.n.v. Christengemeente Ede e.o)

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Door Gods Geest geleid streven wij naar bijbelgetrouw onderwijs, met als doel ieder gemeentelid – met zijn/haar gaven en talenten – te helpen ontwikkelen, waardoor we met elkaar een geestelijk gezonde, liefdevolle en trouwe gemeenschap vormen; opgemerkt door onze omgeving, tot eer van God.

Hiervoor houden we elke zondagmorgen een samenkomst en doordeweeks ontmoeten we elkaar in huiskringen.

We willen als gemeente betrokken zijn met elkaar, meeleven en elkaar ondersteunen waar nodig en mogelijk is.Elk van bovenstaande elementen komt ook terug in het jeugdwerk. Daarvoor houden we ook elke zondag voor alle kinderen hun eigen samenkomsten.Omdat we de rijkdom van het evangelie niet voor onszelf willen houden, organiseren we regelmatig kleinschalige acties om met mensen in gesprek te komen over God, Jezus Christus en de Bijbel. Ook ondersteunen we een aantal evangelisten, zowel financieel als praktisch.

De Christengemeente Ede zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de gemeenteleden wordt gevraagd om naar draagkracht financieel bij te dragen in de kosten.De ontvangen inkomsten worden hoofdzakelijk besteed aan de huur van het gebouw, vergoedingen aan externe sprekers en evangelisatie-activiteiten.Meer details: zie Staat van herkomst en besteding der middelen.

Meer details in Statuten CGE

De bestuurssamenstelling

Het bestuur, oudstenteam van de CGE, wordt door de gemeente gekozen.

Het oudstenteam verdeelt onderling de functies en kiest een voorzitter, een secretaris en penningmeester.

Het beloningsbeleid

Leden van het oudstenteam ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden binnen de CGE.

De balans en staat van baten en lasten met toelichting van het afgelopen jaar:

Meer details in Balans 2022