Kinderwerk

Wij geloven dat we als ouders geroepen zijn om allereerst en vanzelfsprekend een voorbeeld voor onze kinderen te zijn wat het volgen van Jezus Christus betreft.

Dit komt natuurlijk tot uiting in de manier waarop we met hen en met anderen omgaan, en welke prioriteiten we in ons leven stellen. Trouw zijn in het bezoeken van de onderlinge samenkomsten hoort daar natuurlijk bij.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen tijdens de zondagse diensten op hun eigen niveau onderwezen worden.

Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God.
– Markus 10:14-15

Het is Gods verlangen dat kinderen al op jonge leeftijd leren wie de Heer voor hen wil zijn!

We geven hier de volgende vorm aan: aan het begin van de dienst is er ruimte voor de kinderen tijdens het kindermoment. Het kindermoment wordt per toerbeurt door enkele gemeenteleden verzorgd. Een korte toepassing, samen zingen en bidden zijn daarin terugkerende elementen. Aansluitend gaan de kinderen naar hun eigen ruimte om op een creatieve manier te leren uit Gods Woord.

We hanteren de volgende (leeftijds)indeling:

Crechè

0 – 3 jaar

Groep ‘Kaleb’

Groep 1 t/m 4 Basisschool

Groep ‘Jozua’

Groep 5 t/m 8 Basisschool