Bijzondere samenkomsten

Naast onze reguliere samenkomsten kennen we een aantal bijzondere samenkomsten. Deze hebben we om af en toe meer nadruk op een speciaal onderwerp te leggen.

Getuigenisdienst

Twee keer per jaar

Zo nu en dan wordt er bewust voor gekozen geen spreker uit te nodigen. De leden van de gemeente wordt gevraagd zich voor te bereiden op een eigen inbreng in de vorm van een persoonlijk getuigenis over de eigen ervaringen in het leven met God en/of een stukje uit de Bijbel. We noemen dit een getuigenisdienst. Overigens heeft een gemeentelid in elke dienst op verzoek de mogelijkheid om iets aan de gemeente door te geven.


Jeugddienst

Een keer per jaar

Een keer per jaar organiseren we een jeugddienst. Onder leiding van de tienerleiding wordt een thema uitgezocht, een spreker benaderd en wordt er gekeken welke inbreng de tieners in deze dienst kunnen hebben.


Christelijke feesten

De eerste Kerstdag en de eerste Paasdag hebben we als gemeente altijd een bijzondere dienst. De kinderen zijn dan een groot gedeelte van de dienst aanwezig en hebben dan ook een inbreng. We zijn als gemeente blij dat we de geboorte en de opstanding van de Heere Jezus mogen gedenken en besteden daar graag extra aandacht aan. Op Goede Vrijdag hebben we ’s avonds een korte dienst waarin we speciaal stilstaan bij het lijden en sterven van de Heere Jezus.