Als gemeente proberen we invulling te geven aan de opdracht die Jezus Christus ons gegeven heeft in Mattheüs:

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen (Matt. 28:19).

Dit werk wordt vanuit onze gemeente gecoördineerd door de werkgroep Zending & Evangelisatie. De werkgroep vraagt met regelmaat in het bijzonder aandacht voor de onderstaande zaken.

Stimuleren van gebed

Vanuit de werkgroep willen we graag initiatieven ondersteunen om te komen tot een krachtig gebedsleven.

Gebed en ondersteuning van de lijdende kerk

Graag willen we gehoor geven aan de oproep van Christus om te blijven bidden voor de lijdende kerk in deze wereld. Vanuit de werkgroep ondersteunen we in de gemeente de Zondag van de Lijdende Kerk alsmede de Nacht van Gebed.

Evangelisatiewerk in de wijk “de Rietkampen”

Al jaren zijn we rond Pasen en Kerst aanwezig in winkelcentrum Stadspoort. Op een ontspannen manier proberen we contact te leggen met mensen uit de wijk en hen uit te nodigen voor de speciale samenkomsten in de wijk. Ook op deze manier kunnen we contact leggen met mensen die op zoek zijn naar hoop en een doel in hun leven. We willen ze graag wijzen op de liefde van God de Vader die Christus aan ons gegeven heeft.

Daarnaast ondersteunen we vanuit de gemeente nog verschillende andere initiatieven waar mogelijk.