Onze visie

Met elkaar hebben we een doelstelling geformuleerd, zodat we altijd voor ogen houden waar we ons op richten. Onze doelstelling luidt als volgt:

Door Gods Geest geleid streven wij naar bijbelgetrouw onderwijs, met als doel ieder gemeentelid – met zijn/haar gaven en talenten – te helpen ontwikkelen, waardoor we met elkaar een geestelijk gezonde, liefdevolle en trouwe gemeenschap vormen, opgemerkt door onze omgeving, tot eer van God.

Ons logo

logo-christengemeente-200px-trans

Het logo van onze gemeente is afgeleid van een tekst uit de bijbel:

“En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.” – Handelingen 2:42

Dit werd gezegd van de eerste christenen in de tijd van de apostelen. Deze kenmerken willen wij ook graag navolgen. Door ons logo worden we daar telkens weer aan herinnerd.