De Christengemeente Ede wordt door velen ondersteunt door middel van giften. Hiervoor heeft de CGE een officiële ANBI Status. De details van deze status vindt u op deze pagina.

RSIN: 8187.09.728

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
Door Gods Geest geleid streven wij naar bijbelgetrouw onderwijs, met als doel ieder gemeentelid – met zijn/haar gaven en talenten – te helpen ontwikkelen, waardoor we met elkaar een geestelijk gezonde, liefdevolle en trouwe gemeenschap vormen; opgemerkt door onze omgeving, tot eer van God.

Hiervoor houden we elke zondagmorgen een samenkomst en doordeweeks ontmoeten we elkaar in huiskringen.

Meer details in ‘Statuten CGE

De bestuurssamenstelling:
Het bestuur, oudstenteam van de CGE, wordt door de gemeente gekozen.

Het oudstenteam verdeelt onderling de functies en kiest een voorzitter, een secretaris en penningmeester.

Het beloningsbeleid:
Leden van het oudstenteam ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden binnen de CGE.

De balans en staat van baten en lasten met toelichting van het afgelopen jaar:

Meer details in ‘Balans 2017