Samenkomst Zondag 4 Juni 2017


In deze getuigenisdienst hoopt W.Spek de dienstleiding te doen.
We hopen deze samenkomst te houden in het Kernhuis, u bent van harte welkom.