Samenkomst zondag 3 juni 2018


In deze getuigenis dienst hoopt J. van Ee de dienstleiding te doen. Iedereen heeft in deze dienst de gelegenheid iets te delen uit zijn/haar wandel met God. We hopen deze samenkomst te houden in het Kernhuis, u bent van harte welkom.