Samenkomst zondag 28 oktober 2018


In deze dienst hoopt M. Springer de dienstleiding te doen, F. Smalbil hoopt te spreken. We hopen deze samenkomst te houden in het Kernhuis, u bent van harte welkom.