Samenkomst Zondag 25 Juni 2017


In deze jeugddienst hoopt J.van Ee de dienstleiding te doen.
We hopen deze samenkomst te houden in het Kernhuis, u bent van harte welkom.