Samenkomst zondag 24 oktober 2021


In deze getuigenis dienst hoopt J.P. Kroes de dienstleiding te doen. Iedereen heeft in deze dienst de gelegenheid iets te delen uit zijn/haar wandel met God. We hopen deze samenkomst te houden in het Kernhuis, u bent van harte welkom.