Samenkomst zondag 21 oktober 2018


In deze dienst hoopt J.P. Kroes de dienstleiding te doen, B. van Keulen hoopt te spreken. We hopen deze samenkomst te houden in het Kernhuis, u bent van harte welkom.