Goede vrijdag 19 april 2019


In deze dienst hoopt P. Eitjes de dienstleiding te doen, we zullen de dood van de Heere Jezus gedenken. Deze samenkomst wordt gehouden in het Kernhuis, u bent van harte welkom.