We vinden het belangrijk om goed aan te sluiten bij wat onze jeugd bezig houdt. We realiseren ons dat het voor sommige jongeren op diverse terreinen een lastige periode is. Zo zijn ze bezig om hun mening te vormen. Vragen als: Wie ben ik? Wat geloof ik? Wat voel ik? Wat vinden anderen ervan dat ik geloof? kunnen vragen zijn waar een tiener op de middelbare school mee zit. Bijbelse overtuigingen moeten vaak nog groeien. En dat in een maatschappij waarin dit steeds minder vanzelfsprekend is en kritisch benaderd wordt.

Voor de tieners is er iedere drie weken, op zondagmiddag aansluitend aan de dienst jeugdclub. Waarin we een actueel thema behandelen of dieper op geloofsvragen ingaan. Eerst samen eten en ontspannen, daarna de diepte in met Bijbelstudie en elkaar hierop bevragen. Durven moeilijke vragen te stellen, te discussiëren, samen bidden. En zo Jezus en elkaar beter leren kennen.

We vinden het belangrijk om elkaar echt te ontmoeten, samen te zijn en te leren wat God van ons vraagt en op die manier te groeien in ons geloof.

Dus wil jij meer weten over het geloof en verder groeien in een levende relatie met Jezus dan ben je van harte uitgenodigd om hier meer over te leren. Elkaar ontmoeten, delen wat je bezig houdt, samen lachen tijdens het eten maar soms ook serieus aan de bak tijdens een studie, kom dan vooral bij ons langs of neem contact op.

Extra activiteiten

Naast de jeugdclubs hebben we eens in de aantal weken met eigen jeugd een preekbespreking op zondag en organiseren we één keer per jaar een jeugddienst.

Jeugdwerk… heel belangrijk dus! Want in deze fase van hun leven verandert er enorm veel! En daar wil onze jeugdleiding, naast de ouders, graag dichtbij zijn!